Utrzymanie sieci
Świadczymy usługi związane z utrzymaniem sieci w pełnej sprawności i dostępności. Właściwie serwisowana sieć zapobiega wszelkim uszkodzeniom i nieprawidłowościom, zanim powstaną, dzięki czemu minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii i pozwala na bezpieczną pracę nawet w warunkach dużego obciążenia
Potwierdzeniem doświadczenia i kompetencji naszej w zakresie utrzymania sieci jest status partnera
Twoja sieć potrzebuje wsparcia
Nikt nie chce nieoczekiwanych przestojów w pracy sieci, ale czasami są one nieuniknione. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku wszystkie firmy powinny chronić swoje najcenniejsze aktywa. Na pewno zaliczamy do nich sieć. Utrzymuje krytyczne informacje organizacji i może być bezpośrednio związana z doświadczeniami klientów. Warto upewnić się, że sieć ma najlepszy możliwy plan utrzymania.
Jakie działania świadczymy
w ramach utrzymania sieci?

Konfiguracji urządzeń sieciowych

Aktualizacji oprogramowania i firmware’u na urządzenia sieciowych

Serwis doraźny i outsourcing IT

Zabezpieczanie danych i tworzenie kopii zapasowych

Zabezpieczanie sieci przed niebezpieczeństwami

Konfiguracja sieci w celu optymalizacji pracy

NAPISZ
DO NAS

Adam Kotecki

Chief Executive Officer, Cloudica sp. z o. o.
Cloudica Sp. z o.o.

ul. Okopowa 47

01-059 Warszawa

Dział handlowy: +48 22 125 51 26
Biuro: +48 22 125 51 24
E-mail: biuro@cloudica.pl